Neuropsihijatrija

Neuropsihijatrija je psihijatrijska disciplina koja proučava neurološke osnove psihičkih oboljenja i poremećaja ponašanja. Danas postoji snažna tendencija da se ova disciplina podeli na dve, relativno samostalne – neurologiju i psihijatriju.

Dr Biljana Petrović - neuropsihijatar

018/830-417

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog